ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าสู่ website